Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι 6μελές και απαρτίζεται από τα κάτωθι άτομα : 

1. Ανεζουλάκης Ιωάννης του Δημητρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Ανεζουλάκης Δημήτριος του Ιωάννη

3. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου

4. Ζερβού Αικατερίνη του Στυλιανού

5. Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη

6. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος